Tủ mát cánh ngang | Cty Gia Khang

Tủ mát cánh ngang | Cty Gia Khang

Tủ mát cánh ngang | Cty Gia Khang

Tủ mát cánh ngang | Cty Gia Khang

Tủ mát cánh ngang | Cty Gia Khang
Tủ mát cánh ngang | Cty Gia Khang
TỦ MÁT

TỦ MÁT

Tủ mát trưng bày 4 cánh

ID:NW-TM4C

Giá:Liên hệ

Tủ mát trưng bày 3 cánh

ID:NW-TM3C

Giá:Liên hệ

Tủ mát trưng bày 2 cánh

ID:NW-TM2C

Giá:Liên hệ

Tủ mát trưng bày 1 cánh

ID:NW-TM1C

Giá:Liên hệ

Tủ mát trưng bày

ID:NW-1800L

Giá:Liên hệ

Tủ mát sưởi kính trong

ID:NW-1000L

Giá:Liên hệ

Tủ mát 4 cửa

ID:NW-TM-04D

Giá:Liên hệ

Tủ mát 4 cửa

ID:NW-TM-04

Giá:Liên hệ

Tủ mát 3 cửa

ID:NW-TM-03

Giá:Liên hệ

Tủ mát máy nén rời

ID:NW-NR-4C

Giá:Liên hệ

Tủ mát máy nén rời

ID:NW-NR-3C

Giá:Liên hệ

Tủ mát máy nén rời

ID:NW-NR-2C

Giá:Liên hệ

Tủ mát 4 cửa máy nén dưới

ID:NW-ND4C

Giá:54.000.000 VNĐ

Tủ mát 3 cửa máy nén dưới

ID:NW-ND-3C

Giá:39.000.000 VNĐ

Tủ mát 2 cửa máy nén dưới

ID:NW-ND2C

Giá:29.000.000 VNĐ

Tủ mát 4 cửa

ID:NW-4C

Giá:54.000.000 VNĐ

Tủ mát 3 cửa

ID:NW-3C

Giá:39.000.000 VNĐ

Tủ mát 2 cửa

ID:NW-2C

Giá:29.000.000 VNĐ

0
Hotline: 0939428004
Zalo
Zalo: 0939428004
Chỉ đường SMS: 0939428004
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0939428004