TỦ SIÊU THỊ - TỦ MÁT TRƯNG BÀY

TỦ SIÊU THỊ - TỦ MÁT TRƯNG BÀY

TỦ SIÊU THỊ - TỦ MÁT TRƯNG BÀY

TỦ SIÊU THỊ - TỦ MÁT TRƯNG BÀY

TỦ SIÊU THỊ - TỦ MÁT TRƯNG BÀY
TỦ SIÊU THỊ - TỦ MÁT TRƯNG BÀY
Chính sách bảo mật
Date:  11/08/2019View: 1419
 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
  – Gia Khang thu thập thông tin khi bạn đặt hàng trên trang web hoặc liên hệ email, điện
  thoại với mục đích
  + Để cải thiện dịch vụ khách hàng (Thông tin khách hàng sẽ giúp Humi đánh giá tính hiệu quả hơn trong việc  đáp ứngyêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu hỗ trợ)
  + Để xử lý các giao dịch, hỗ trợ đổi hàng và bảo hành trong trường hợp mất hóa đơn 
  + Địa chỉ email Khách hàng cung cấp để danh cho việc xử lý đơn hàng, có thể được sử dụng để gửi cho Khách hàng thông tin và cập nhật liên quan đến đơn hàng mà Khách Hàng đã đặt
 2. Phạm vi sử dụng thông tin
  Gia Khang sử dụng thông tin khách hàng trong trường hợp thông báo đơn hàng đến với khách hàng. Không sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của khách hàng.
 3. Thời gian lưu trữ thông tin
  Gia Khang lưu trữ thông tin khách hàng, đơn hàng nhằm để đối chiếu khi có phát sinh vấn
  đề xảy ra, không lưu trữ thông tin khác, nhạy cảm của khách hàng như số điện thoại, thông tin địa chỉ..v.v… Thời gian lưu trữ là mãi mãi nếu không có sự yêu cầu huỷ bỏ của khách hàng.
 4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
  Gia Khang lưu trữ thông tin khách hàng thông qua việc khách hàng email đặt hàng, không yêu cầu khách hàng phải để lại thông tin nếu chưa được sự đồng ý.
0
Hotline: 0939428004
Zalo
Zalo: 0939428004
Chỉ đường SMS: 0939428004
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0939428004